8.Sınıf
Kader İnancı

Sizin için uygun 6 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Kader ve Kaza İnancı

19467 Görüntüleme 04.10.2022 (45 İçerik)
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. - Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına, - Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.

İnsanın İradesi ve Kader

5660 Görüntüleme 20.09.2022 (14 İçerik)
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

Kaderle İlgili Kavramlar

6090 Görüntüleme 20.09.2022 (18 İçerik)
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. - Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle ilişkilendirilerek ele alınır. 8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. - Alın yazısı, kara talih, baht, kısmetsizlik gibi kalıp yargılar, - Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucunda yaşanan iş kazalarının kaderle olumsuz bir şekilde ilişkilendirilerek bireysel ve toplumsal sorumluluğunun göz ardı edilmesi gibi yanlış anlayışlar eleştirel bir bakışla ele alınır.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

4813 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. - Hz. Harun’dan (a.s.) kısaca bahsedilir. Kazanım, A’râf, Tâhâ ve Kasas surelerindeki ilgili ayetler kapsamında öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el- Kürsi ve Anlamı

3823 Görüntüleme 20.09.2022 (14 İçerik)
8.1.6. Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. - Ayet el-Kürsi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, ayette verilen mesajlara ve ayetin nerelerde okunduğuna değinilir.

Ünite Genel Değerlendirme

9018 Görüntüleme 23.09.2022 (30 İçerik)
Bu ünitede sırasıyla; “Kader ve Kaza İnancı”, “İnsanın İradesi ve Kader”, “Kaderle İlgili Kavramlar”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)”, “Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı” konularına yer verilir. Ünite genelinde ayet ve hadisler başta olmak üzere edebî metinlerden yararlanılır. Konular ele alınırken öğrencilerin tecrübelerini, hazır bulunuşluk düzeylerini ve seviyelerini dikkate alan; onların dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir. Kaderi, insan iradesi ve sorumluluğunu devre dışı bırakan pasif bir bekleyiş ve çaresizlik gibi gören yanlış kanaatleri gidermeye yönelik anlatımlara yer verilir.
Whatsapp İletişim Hattı