12.Sınıf
Kelam

Sizin için uygun 4 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Kelam İlmi

1652 Görüntüleme 14.01.2023 (6 İçerik)
1. Kelam ilminin tanımını, konusunu, önemini ve amacını kavrar. 2. Kelam ilminin doğuşunu ve gelişimini açıklar. 3. Kelam ilminin diğer İslami ilimlerle ilişkisini değerlendirir. 4. Kelam ilminin diğer ilimlerle ilişkisini örneklerle açıklar. 5. Kelam ilminin esas aldığı yöntemleri kavrar.

Kelam İlminde Temel Meseleler

1414 Görüntüleme 14.01.2023 (6 İçerik)
1. Allah-âlem ilişkisini naslarla temellendirir. 2. Varlık meselesini, “yaratan-yaratılan ilişkisi” çerçevesinde yorumlar. 3. Bilgi kaynaklarını, Kur’an’dan hareketle açıklar. 4. İman ile bilgi arasındaki ilişkiyi tartışır. 5. Akıl-vahiy arasındaki ilişkiyi açıklar. 6. Kelami konuların izahında naklî ve akli delillerin önemini fark eder. 7. Dinî ve akli hükümleri açıklar.

Dinin Anlaşılmasında Farklı Yorumlar

1638 Görüntüleme 26.02.2023 (25 İçerik)
1. Din ve dinî yorum arasındaki farkı ayırt eder. 2. Dinî yorumlarla ilgili kavram ve yaklaşımları açıklar. 3. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebeplerini açıklar. 4. İtikadi ve siyasi yorumların İslam düşüncesine canlılık kattığını fark eder. 5. İtikadi ve siyasi yorumları, kelam ilminin bilgi kaynakları ışığında değerlendirir. 6. İslam düşüncesinde ortaya çıkan belli başlı itikadi ve siyasi yorumlar ile bunların günümüzdeki yansımalarını tanır.

Kelam İlmi ve Güncel Meseleler

1274 Görüntüleme 14.01.2023 (13 İçerik)
1. Günümüz kelam çalışmalarını tanır. 2. Güncel inanç konularını ve bunların ortaya çıkış nedenlerini yorumlar. 3. Güncel meseleleri kelam ilminin bakış açısına göre değerlendirerek bireysel ve sosyal hayattaki yansımalarını fark eder.
Whatsapp İletişim Hattı