11.Sınıf
Kur'an'a Göre Hz.Muhammed

Sizin için uygun 5 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Ünite Değerlendirme

1933 Görüntüleme 27.11.2022 (8 İçerik)

Hz. Muhammed'in Şahsiyeti

6092 Görüntüleme 23.11.2022 (21 İçerik)
11.2.1. Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. - Hz. Muhammed’in beşerî yönü ile ilgili ayetlerden örnek verilmesine özen gösterilir. - Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleri örneklerle ele alınır. - Öğrencilerin, İslam’ı anlamada Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetinin yerini analiz edebileceği etkinliklere yer verilir.

Hz. Muhammed'in Peygamberlik Yönü

3811 Görüntüleme 24.11.2022 (10 İçerik)
11.2.2. Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. - Hz. Muhammed’in tebliğ, tebyin, teşri ve temsil (İslam’ı anlama ve yaşama konusundaki örnekliği) görevlerine değinilir.

Hz. Muhammed'e Bağlılık ve İtaat

3709 Görüntüleme 27.11.2022 (12 İçerik)
11.2.3. Hz. Peygamber’e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. - Hadis ve sünnet kavramlarına, İslam’ın anlaşılmasında sünnetin önemine ve kültürümüzde Peygamber ve Ehl-İ Beyt sevgisine de değinilir. - Hadis kaynaklarından Kütüb-i tis’a ve müellifleri isim olarak listelenir.

Kur'an'dan Mesajlar: Ahzab Suresi, 25-45 ve 46. Ayetler

1243 Görüntüleme 27.11.2022 (6 İçerik)
11.2.4. Ahzâb suresi 45-46. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. - Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
Whatsapp İletişim Hattı