7.Sınıf
Melek ve Ahiret İnancı

Sizin için uygun 8 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

9994 Görüntüleme 20.09.2022 (21 İçerik)
7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. - Öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak ayrıntıya girilmeden cinlerden de bahsedilir. Bu kapsamda; öğrencilerin sahip olduğu yanlış veya eksik dinî bilgi ve anlayışlar, dinî ilimlerin ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınır.

Melekler ve Özellikleri

7125 Görüntüleme 20.09.2022 (15 İçerik)
7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. - Konu; dört büyük melek, yazıcı, koruyucu, rahmet ve sorgu melekleri ile sınırlandırılır. - İslam dininde melek inancının önemine; meleklerin, güzel ahlaklı insanlar için daima hayırlı olan şeyleri istediklerine ve onlara dua ettiklerine değinilir; melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolüne vurgu yapılır.

Dünya ve Ahiret Hayatı

4734 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.

Ahiret Hayatının Aşamaları

6755 Görüntüleme 20.09.2022 (16 İçerik)
7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. - Ahiret hayatının aşamalarında; ölüm, kıyamet, diriliş, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem ele alınır.

Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi

2552 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
7.1.5. Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)

3939 Görüntüleme 20.09.2022 (11 İçerik)
7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. - Hz. Meryem’den (r.a.) kısaca bahsedilir; kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır. Mâide ve Meryem suresindeki ilgili ayetler ile sınırlandırılır.

Bir Sure Tanıyorum: Nas Suresi ve Anlamı

2751 Görüntüleme 20.09.2022 (13 İçerik)
7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. - Nâs suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.

Ünite Genel Değerlendirme

5004 Görüntüleme 20.09.2022 (14 İçerik)
Bu ünitede sırasıyla; “Görülen ve Görülemeyen Varlıklar”, “Melekler ve Özellikleri”, “Dünya ve Ahiret Hayatı”, “Ahiret Hayatının Aşamaları”, “Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir. Ünite genelinde ayet ve hadisler başta olmak üzere, düzeye uygun edebî metinlerden yararlanılır. Konular ele alınırken öğrencilerin tecrübelerini, hazır bulunuşluk düzeylerini ve seviyelerini dikkate alan; dinin sevgi boyutunu öne çıkaran; müsamahakâr, tedriciliği önceleyen ve onların dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir.
Whatsapp İletişim Hattı