6.Sınıf
Müminlerin Özellikleri

Sizin için uygun 7 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Müminlerin Özü ve Sözü Doğrudur

1944 Görüntüleme 13.10.2022 (14 İçerik)
TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur. - Asr-ı saadetten ve tarihimizden örnek olaylara yer verilir, öğrencilerin konuyu kavramasına yönelik düzeye uygun etinlikler tasarlanır.

Müminler Namazlarına Özen Gösterirler

947 Görüntüleme 13.10.2022 (4 İçerik)
TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder. - Huşu kavramına öğrenci düzeyi dikkate alınarak yer verilir.

Müminler İyiliği Emreder, Kötülüğü Engellerler

1115 Görüntüleme 14.10.2022 (6 İçerik)
TDB 1.3.3. Müminlerin iyiliği emretmek, kötülüğü engellemekle ilgili sorumluluklarını değerlendirir. - İyiliği emretme ve kötülüğü engellemenin bireysel ve toplumsal yönü ile kamu otoritesini ilgilendiren alanları seviyeye uygun örneklerle ele alınır.

Müminler Yoksulun Hakkını Gözetirler

561 Görüntüleme 14.10.2022 (5 İçerik)
TDB 1.3.4. Yoksulun hakkını gözetmenin önemli bir dinî görev olduğunu savunur. - Yoksulun hakkını gözetme konusunda tarihî ve güncel olaylardan örnekler verilir.

Müminler İsraftan ve Cimrilikten Sakınırlar

566 Görüntüleme 14.10.2022 (5 İçerik)
TDB 1.3.5. İsraf ve cimriliğin önemli birer ahlaki zafiyet olduğunu fark eder.

Esma-i Hüsna’yı Tanıyorum

546 Görüntüleme 14.10.2022 (4 İçerik)
TDB 1.3.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Bâsit, el- Muhsin, el-Mani’ isimlerini tanır. - Esmâ-i Hüsnâ konuları ele alınırken öğrencilerin bu isimler aracılığıyla Allah’ı (c.c.) daha iyi tanımalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler tasarlanır. Ayrıca isimlerle ilgili hat, tezhip gibi geleneksel sanatlardan örneklere yer verilir.

Ünite Değerlendirme

587 Görüntüleme 11.11.2022 (10 İçerik)
Whatsapp İletişim Hattı