6.Sınıf
Nezaket

Sizin için uygun 6 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İslam’ın Göstergesi: Nezaket

3508 Görüntüleme 15.10.2022 (17 İçerik)
TDB 1.4.1. Nezaketin kişinin Müslümanlığının önemli tezahürü olduğunu fark eder. - Nezaket kavramı edep kavramıyla ilişkilendirilerek ele alınır ve nezaketin bir Müslümanın ahlaki olgunluğunu yansıtan önemli göstergelerden biri olduğuna vurgu yapılır.

Kur’an-ı Kerim’den Nezaket Örnekleri

1606 Görüntüleme 15.10.2022 (8 İçerik)
TDB 1.4.2. Kur’an-ı Kerim’den nezaket örneklerini sıralar. - Bakara suresi 83. ayet, Âl-i İmrân suresi 159. ayet, Tâhâ suresi 43-44. ayetler, Hucurât suresi 11-12. ayetler, Hümeze suresi 1-2. ayetler gibi nezaket örnekliği teşkil eden ayeti kerimelerden örnekler verilir.

Peygamberimizden (s.a.v.) Nezaket Örnekleri

1186 Görüntüleme 15.10.2022 (5 İçerik)
TDB 1.4.3. Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetinden nezaketle ilgili örnekler verir. - Peygamberimizin sünnetinden nezaketle ilgili örneklerin yanı sıra Hz. Âişe (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Enes b. Malik (r.a.) ve Hind Ebi Hale (r.a.) gibi sahabilerin şahitliğiyle Peygamberimizin nezaketinin anlatıldığı rivayetlerin verilmesine özen gösterilir.

Geleneğimizden Nezaket Örnekleri

1258 Görüntüleme 15.10.2022 (5 İçerik)
TDB 1.4.4. Geleneğimizde yer alan nezaket örneklerini tanır. - Geleneğimizde öne çıkan nezaket kuralları ele alınır. Bu bağlamda İslam büyükleri, tarihî şahsiyetler, âlim ve edipler gibi geleneğimizin oluşmasında önemli rolü olan kişilerin nezaketle ilgili söz ve davranışlarından örnekler verilmesine özen gösterilir. TDB 1.4.5. Nezaket ölçülerine riayet etmeye istekli olur.

Esma-i Hüsna’yı Tanıyorum

999 Görüntüleme 15.10.2022 (4 İçerik)
TDB 1.4.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Halîm, el-Latîf, er- Refîk isimlerini tanır. - Esmâ-i Hüsnâ konuları ele alınırken öğrencilerin bu isimler aracılığıyla Allah’ı (c.c.) daha iyi tanımalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler tasarlanır. Ayrıca isimlerle ilgili hat, tezhip gibi geleneksel sanatlardan örneklere yer verilir.

Ünite Değerlendirme

1045 Görüntüleme 11.11.2022 (10 İçerik)
Whatsapp İletişim Hattı