9.Sınıf
Peygamberimizin Hayatı

Sizin için uygun 8 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Ünite Değerlendirme

783 Görüntüleme 17.12.2022 (12 İçerik)

Peygamberimizin (s.a.v) Gençlik Dönemi

368 Görüntüleme 15.12.2022 (6 İçerik)

Peygamberimizin (s.a.v) Doğumu ve Çocukluğu

281 Görüntüleme 15.12.2022 (6 İçerik)

Peygamberimizin (s.a.v) Soyu ve Ailesi

544 Görüntüleme 15.12.2022 (6 İçerik)

Risalet Öncesi Arap Yarımadası

2573 Görüntüleme 21.09.2022 (6 İçerik)
1. İslam’ı anlamada Peygamberimizin hayatını öğrenmenin önemini kavrar. 2. Peygamberimizin risaletinden önce dünyanın dinî durumunu açıklar. 3. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın coğrafi, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapısını ve dinî özelliklerini tanır. 4. Cahiliye kavramını ve cahiliye zihniyetinin genel özelliklerini açıklar. 5. İslamiyet öncesi Hicaz’ın tarihi, dinî, sosyal ve kültürel hayatını kavrar.

Peygamberimizin Risalet Öncesi Hayatı

1575 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
1. Peygamberimizin soyunu ve ailesini tanır. 2. Peygamberimizin çocukluk dönemini açıklar. 3. Peygamberimizin gençlik döneminin genel özelliklerini açıklar. 4. Peygamberimizin nübüvvet öncesi erdemli davranışlarını kendine örnek alır. 5. Peygamberimizin Hira’daki tefekkür sürecini değerlendirir.

Peygamberimizin Mekke Yılları

1097 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. Peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemini fark eder. 2. Peygamberimizin İslam’a davet sürecini ve davet metodunu açıklar. 3. Peygamberimizin tebliğine karşı tepkileri nedenleriyle birlikte değerlendirir. 4. Habeşistan hicretlerinin sebep ve sonuçlarını açıklar. 5. Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman olmalarının, Müslümanların güçlenmesine katkılarını yorumlar. 6. Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskıları açıklar. 7. Peygamberimizin Taif yolculuğunun sebep ve sonuçlarını yorumlar. 8. İsra ve miraç olayının, Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini fark eder. 9. Akabe Biatleri’nin Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından önemini kavrar. 10.Yesrib’e hicretin sebeplerini ve önemini kavrar. 11.Peygamberimizin Kuba’daki faaliyetlerini açıklar. 12.Hicretin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçlarını irdeler

Peygamberimizin Medine Yılları

717 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
1. Medine’de İslam toplumunun oluşum sürecini açıklar. 2. Seriyye ve gazveleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 3. Peygamberimizin münafıklarla mücadele metodunu analiz eder. 4. Peygamberimizin diğer din mensuplarıyla ilişkilerinin dayandığı ilkeleri kavrar. 5. Peygamberimizin tebliğinde İslam’a davet mektuplarının ve heyetlerle görüşmelerin yerini açıklar. 6. Veda Haccı’nın önemini ve Veda Hutbesi’ndeki evrensel mesajları yorumlar. 7. Peygamberimizin vefatının Müslümanlar üzerinde bıraktığı tesiri açıklar.
Whatsapp İletişim Hattı