11.Sınıf
Peygamberimizin Hayatı

Sizin için uygun 9 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Ünite Değerlendirme

601 Görüntüleme 27.12.2022 (8 İçerik)

Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Âişe (r.a.)

207 Görüntüleme 26.12.2022 (6 İçerik)

Peygamberimizin (s.a.v) Eğitimde Temel İlke ve Metodları

426 Görüntüleme 26.12.2022 (6 İçerik)

İnsanlığın Eğitimcisi Olarak Peygamberler

250 Görüntüleme 22.12.2022 (5 İçerik)

Bir Davetçi Olarak Peygamberimiz

1257 Görüntüleme 21.09.2022 (4 İçerik)
1. Peygamberimizin davetinin aşamalarını açıklar. 2. Peygamberimizin davet ve tebliğindeki temel ilkeleri kavrar. 3. Peygamberimizin davetinde kullandığı vasıtaları açıklar. 4. Peygamberimizin ahlaki özelliklerinin İslam davetindeki yerini fark eder. 5. İslam davetinde öncü olan sahabilere örnekler verir. 6. Hz. Hatice’nin kişiliğini ve İslam daveti için gösterdiği fedakârlıkları açıklar. 7. Peygamberimizin davet metodu ile ilgili bir hadisi yorumlar.

Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz

730 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. Toplumların ıslahında peygamberlerin rolünü fark eder. 2. Peygamberimizin eğitimdeki temel ilkeleri ve metotlarını örneklerle açıklar. 3. Peygamberimizin eğitimde hedef kitlenin özelliklerini dikkate almasına örnekler verir. 4. Peygamberimiz dönemindeki eğitim mekânlarını tanır. 5. Hz. Âişe’nin kişiliğini ve ilim öğrenmedeki iştiyakını örneklerle açıklar. 6. İlim öğrenmenin fazileti ile ilgili bir hadisi yorumlar.

Peygamberimizin Siyasi ve Askeri Yönü

552 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. Medine İslam devletinin genel özelliklerini yorumlar. 2. Peygamberimizin yönetim ilkelerini açıklar. 3. Peygamberimizin savaş ahlakı ve hukuku ile ilgili evrensel uygulamalarını fark eder. 4. Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın kişiliğini ve İslam’a hizmetlerini örneklerle açıklar. 5. İdeal bir yöneticide bulunması gereken özellikler ile ilgili bir hadisi yorumlar.

Peygamberimiz Döneminde Sosyal Hayat

491 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
1. Peygamberimiz döneminde çocukların sosyal hayat içerisindeki konumunu fark eder. 2. İslam davetinde gençlerin rolünü kavrar. 3. Peygamberimiz döneminde siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta kadının yerini yorumlar. 4. Asr-ı saâdetteki aile yapısına örnekler verir. 5. Peygamberimizin akrabalık ilişkilerine verdiği önemi fark eder. 6. Peygamberimizin komşuluk ilişkilerine verdiği önemi örneklerle açıklar. 7. Asr-ı saâdette oluşturulan İslam kardeşliğinin dayandığı temelleri kavrar. 8. Ümmü Seleme’nin örnek şahsiyetini tanır. 9. Müslümanların kardeşliği ile ilgili bir hadisi yorumlar.
Whatsapp İletişim Hattı