12.Sınıf
Peygamberimizin Hayatı

Sizin için uygun 4 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Peygamberimize İtaat

520 Görüntüleme 21.09.2022 (4 İçerik)
1. Peygamberi sevmenin dinî bir sorumluluk olduğunu kavrar. 2. Peygamberimize itaat ve bağlılığın gerekliliğini kavrar. 3. İslam’ı anlama ve yaşamada sünnetin yeri ve önemini fark eder. 4. Abdullah b. Ömer’in örnek şahsiyetini tanır. 5. Peygamberimize itaat ve bağlılık ile ilgili bir hadisi yorumlar.

Peygamberimiz ve Sahabe

339 Görüntüleme 21.09.2022 (4 İçerik)
1. Sahabe kavramını tanımlar. 2. İslam davetinde sahabenin rolünü fark eder. 3. Sahabenin Kur’an-ı Kerim’e bağlılığını örneklerle açıklar. 4. Sahabenin Peygamberimize ve onun sünnetine bağlılığını örneklerle açıklar. 5. Sahabenin Peygamberimizle iletişimine örnekler verir. 6. Abdullah b. Mes’ud’un örnek kişiliğini tanır. 7. Sahabenin örnekliği ile ilgili bir hadisi yorumlar.

Peygamberimiz ve Toplumsal Değişim

297 Görüntüleme 21.09.2022 (4 İçerik)
1. Cahiliye zihniyeti ile İslam arasında farkı yorumlar. 2. Peygamberimizin inanç alanında yaptığı dönüşüme örnekler verir. 3. Peygamberimizin aile hayatında yaptığı dönüşümleri yorumlar. 4. Peygamberimizin ekonomik alanda yaptığı dönüşümleri yorumlar. 5. Peygamberimizin siyasi alanda yaptığı dönüşümleri fark eder. 6. Mus’ab b. Umeyr’in İslam davetindeki yerini fark eder. 7. İslam ile cahiliye arasındaki farkı anlatan bir hadisi yorumlar.

Kültürümüzde Peygamberimiz

288 Görüntüleme 21.09.2022 (6 İçerik)
1. Peygamberimizin beşeri özelliklerini açıklar. 2. Sanat, edebiyat ve musikimizde Peygamber sevgisinin tezahürlerini örneklerle açıklar. 3. İslam dünyasından Peygamber sevgisine örnekler verir. 4. Ebu Eyyûb el-Ensari’nin örnek şahsiyetini tanır. 5. Peygamber sevgisi ile ilgili bir hadisi yorumlar.
Whatsapp İletişim Hattı