7.Sınıf
Peygamberimizin Hayatı

Sizin için uygun 29 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Sahabenin Cesaret ve Sadakati

953 Görüntüleme 28.10.2022 (10 İçerik)
1. Sahabenin cesaretini ve sadakatini örneklerle açıklar.

Peygamberimizin İbadet Hayatı

1384 Görüntüleme 27.10.2022 (14 İçerik)
1. Peygamberimizin kulluk hayatındaki ölçülerini fark eder.

Peygamberimizin Ehl-i Beyti

1991 Görüntüleme 26.10.2022 (9 İçerik)
1. Ehl-i beyt kavramını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.

İnsanların Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi

2331 Görüntüleme 25.10.2022 (7 İçerik)
1. Peygamberimizin can, din, namus, akıl ve mal güvenliği ile ilgili mesajlarını kavrar.

Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları

3628 Görüntüleme 25.09.2022 (16 İçerik)
1. Peygamberimizin nübüvvet öncesi hayatını ana hatlarıyla açıklar.

Sahabenin Yardımlaşma ve Dayanışması

513 Görüntüleme 28.10.2022 (5 İçerik)
2. Sahabenin yardımlaşma ve dayanışmasına örnekler verir.

Peygamberimizin Hayatında Ramazan ve Oruç

716 Görüntüleme 27.10.2022 (9 İçerik)
2. Peygamberimizin hayatında Ramazan ayının ve orucun yerini fark eder.

İdeal Bir Eş Olarak Peygamberimiz

669 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
2. Peygamberimizin eşlerine karşı olan tutumuna örnekler verir.

Adaletin Gözetilmesi

1480 Görüntüleme 25.10.2022 (6 İçerik)
2. Adaletin İslam’ın temel ilkelerinden biri olduğunu kavrar.

Peygamberimizin Mekke Yılları

2902 Görüntüleme 27.09.2022 (20 İçerik)
2. İlk vahyin gelişi ile Peygamberimizin yüklendiği sorumlulukları yorumlar. 3. Peygamberimizin İslam’a ilk davet sürecini açıklar. 4. Davetin yaygınlaşmasını ve Peygamberimizin tebliğine karşı tepkileri sonuçlarıyla birlikte değerlendirir. 5. Peygamberimizin Taif’e yolculuğunu sebep ve sonuçlarıyla açıklar. 6. İsra ve miraç olayının Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini fark eder.

Sahabenin Azmi ve Fedakarlığı

522 Görüntüleme 28.10.2022 (9 İçerik)
3. Sahabenin azim ve fedakârlıklarından örnekler verir.

Peygamberimizin Giyim Kuşam Adabı

944 Görüntüleme 28.10.2022 (6 İçerik)
3. Peygamberimizin hayatındaki giyim kuşam ilkelerini kendi hayatında uygulamaya istekli olur.

Şefkatli Bir Baba Olarak Peygamberimiz

851 Görüntüleme 26.10.2022 (4 İçerik)
3. Peygamberimizin bir baba olarak çocuklarına karşı örnek davranışlarını açıklar.

Kul Hakkının Gözetilmesi

1076 Görüntüleme 25.10.2022 (6 İçerik)
3. Peygamberimizin kul hakkı ile ilgili mesajlarını değerlendirir.

Peygamberimizin Medine Yılları

1643 Görüntüleme 27.09.2022 (10 İçerik)
7. Yeni yurt arayışlarını ve Hicret’i sebep ve sonuçlarıyla yorumlar. 8. Peygamberimizin Medine yıllarını ana hatlarıyla açıklar.

Bir Hadis Öğreniyorum

344 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
4. Ashab-ı Bedir’in fazileti ile ilgili bir hadisi yorumlar

Peygamberimizin Nezaket ve Hilmi

577 Görüntüleme 28.10.2022 (8 İçerik)
4. Peygamberimizin hilm ve nezaketini örnek olaylarla açıklar.

Vefalı Bir Akraba Olarak Peygamberimiz

754 Görüntüleme 26.10.2022 (4 İçerik)
4. Akrabalık ilişkilerinde Peygamberimizi kendisine örnek alır.

Emanetin Gözetilmesi

963 Görüntüleme 25.10.2022 (5 İçerik)
4. Peygamberimizin emanetin korunmasına verdiği önemi örneklerle açıklar. 5. Peygamberimizin evrensel mesajlarına riayet etmeye özen gösterir.

Bir Hadis Öğreniyorum

493 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
9. Peygamberimizin sabırla ilgili bir hadisini yorumlar.
Whatsapp İletişim Hattı