8.Sınıf
Peygamberimizin Hayatı

Sizin için uygun 25 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Ünite Genel Değerlendirme

125 Görüntüleme 27.09.2022 (10 İçerik)

İslam Davetinde Sahabenin Rolü

269 Görüntüleme 21.09.2022 (7 İçerik)
1. İslam dininin yayılmasında sahabenin rolünü kavrar.

Peygamberimizin Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi

166 Görüntüleme 21.09.2022 (4 İçerik)
1. Peygamberimizin hayatındaki dünya ve ahiret dengesi ile ilgili örnekler verir.

Adil Bir Yönetici Olarak Peygamberimiz

138 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
1. Peygamberimizin adaleti sağlamada ortaya koyduğu ilkeleri örneklerle açıklar.

Peygamberimizin Vahyi İnsanlığa Ulaştırması

169 Görüntüleme 21.09.2022 (6 İçerik)
1. Peygamberimizin dindeki konumunu ayet ve hadislerle açıklar.

Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları

608 Görüntüleme 27.09.2022 (11 İçerik)
1. Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarını ana hatlarıyla açıklar.

Alim Sahabiler

153 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
2. İslam dininin yaşanmasında sahabenin örnekliğini fark eder.

Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Sadaka

103 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
2. Peygamberimizin hayatında infak ve sadakanın yerini kavrar.

Sosyal Sorunların Çözümünde Peygamberimiz

81 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
2. Sosyal sorunlar karşısında Peygamberimizin çözüm yöntemlerine örnekler verir.

Peygamberimizin Vahyi Açıklaması

82 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
2. Peygamberimizin nebevi uygulamalarına örnekler verir.

Peygamberimizin Mekke Yılları ve Hicret

253 Görüntüleme 27.09.2022 (11 İçerik)
2. Peygamberimizin Mekke yıllarını ve Yesrib’e hicreti ana hatlarıyla açıklar.

Şehit Sahabiler

117 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
3. Bazı âlim ve şehit sahabilerin örnek vasıflarını benimser.

Peygamberimizin Hayatında Sadelik

87 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
3. Peygamberimizin sade yaşamına örnekler verir.

Çalışma Hayatı ve Peygamberimiz

98 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
3. Peygamberimizin çalışma hayatı ile ilgili ilkelerini benimser.

Peygamberimizin Hüküm Koyması

82 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
2. Peygamberimizin nebevi uygulamalarına örnekler verir.

Peygamberimizin Medine Yılları

259 Görüntüleme 27.09.2022 (14 İçerik)
3. Peygamberimizin Medine’de yaptığı toplumsal faaliyetleri kavrar. 4. Müşriklerle münasebetleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 5. Peygamberimizin diğer din mensuplarıyla ilişkilerinin dayandığı ilkeleri kavrar. 6. Mekke’nin fethini sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 7. Veda Haccı’nın önemini ve Veda Hutbesi’ndeki evrensel mesajları yorumlar.

Bir Hadis Öğreniyorum

100 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
4. İlim ile ilgili bir hadisi yorumlar.

Peygamberimizin Affedici Olması

83 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
4. Peygamberimizin affediciliğini kendisine örnek alır.

Çevre Bilinci ve Peygamberimiz

92 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
4. Peygamberimizi örnek alarak çevreye karşı sorumluluklarını fark eder.

Peygamberimizin Vahyi Yaşayarak Öğretmesi

87 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
2. Peygamberimizin nebevi uygulamalarına örnekler verir.
Whatsapp İletişim Hattı