8.Sınıf
Peygamberimizin Hayatı

Sizin için uygun 29 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İslam Davetinde Sahabenin Rolü

748 Görüntüleme 30.10.2022 (12 İçerik)
1. İslam dininin yayılmasında sahabenin rolünü kavrar.

Peygamberimizin Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi

585 Görüntüleme 30.10.2022 (9 İçerik)
1. Peygamberimizin hayatındaki dünya ve ahiret dengesi ile ilgili örnekler verir.

Adil Bir Yönetici Olarak Peygamberimiz

744 Görüntüleme 29.10.2022 (10 İçerik)
1. Peygamberimizin adaleti sağlamada ortaya koyduğu ilkeleri örneklerle açıklar.

Peygamberimizin Vahyi İnsanlığa Ulaştırması

1877 Görüntüleme 29.10.2022 (14 İçerik)
1. Peygamberimizin dindeki konumunu ayet ve hadislerle açıklar.

Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları

1684 Görüntüleme 27.09.2022 (11 İçerik)
1. Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarını ana hatlarıyla açıklar.

Alim Sahabiler

398 Görüntüleme 30.10.2022 (5 İçerik)
2. İslam dininin yaşanmasında sahabenin örnekliğini fark eder.

Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Sadaka

407 Görüntüleme 30.10.2022 (5 İçerik)
2. Peygamberimizin hayatında infak ve sadakanın yerini kavrar.

Sosyal Sorunların Çözümünde Peygamberimiz

389 Görüntüleme 29.10.2022 (5 İçerik)
2. Sosyal sorunlar karşısında Peygamberimizin çözüm yöntemlerine örnekler verir.

Peygamberimizin Vahyi Açıklaması

668 Görüntüleme 29.10.2022 (5 İçerik)
2. Peygamberimizin nebevi uygulamalarına örnekler verir.

Peygamberimizin Mekke Yılları ve Hicret

1200 Görüntüleme 27.09.2022 (11 İçerik)
2. Peygamberimizin Mekke yıllarını ve Yesrib’e hicreti ana hatlarıyla açıklar.

Şehit Sahabiler

304 Görüntüleme 30.10.2022 (5 İçerik)
3. Bazı âlim ve şehit sahabilerin örnek vasıflarını benimser.

Peygamberimizin Hayatında Sadelik

291 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
3. Peygamberimizin sade yaşamına örnekler verir.

Çalışma Hayatı ve Peygamberimiz

545 Görüntüleme 30.10.2022 (5 İçerik)
3. Peygamberimizin çalışma hayatı ile ilgili ilkelerini benimser.

Peygamberimizin Hüküm Koyması

619 Görüntüleme 29.10.2022 (5 İçerik)
2. Peygamberimizin nebevi uygulamalarına örnekler verir.

Peygamberimizin Medine Yılları

1415 Görüntüleme 27.09.2022 (14 İçerik)
3. Peygamberimizin Medine’de yaptığı toplumsal faaliyetleri kavrar. 4. Müşriklerle münasebetleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 5. Peygamberimizin diğer din mensuplarıyla ilişkilerinin dayandığı ilkeleri kavrar. 6. Mekke’nin fethini sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 7. Veda Haccı’nın önemini ve Veda Hutbesi’ndeki evrensel mesajları yorumlar.

Bir Hadis Öğreniyorum

294 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
4. İlim ile ilgili bir hadisi yorumlar.

Peygamberimizin Affedici Olması

483 Görüntüleme 30.10.2022 (6 İçerik)
4. Peygamberimizin affediciliğini kendisine örnek alır.

Çevre Bilinci ve Peygamberimiz

275 Görüntüleme 30.10.2022 (5 İçerik)
4. Peygamberimizi örnek alarak çevreye karşı sorumluluklarını fark eder.

Peygamberimizin Vahyi Yaşayarak Öğretmesi

733 Görüntüleme 29.10.2022 (5 İçerik)
2. Peygamberimizin nebevi uygulamalarına örnekler verir.

Bir Hadis Öğreniyorum

377 Görüntüleme 21.09.2022 (0 İçerik)
8. Müslümanların kardeşliği ile ilgili bir hadisi yorumlar.
Whatsapp İletişim Hattı