10.Sınıf
Siyer

Sizin için uygun 4 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

1187 Görüntüleme 13.01.2023 (7 İçerik)
1. İslam’ı anlamada Peygamberimizin hayatını öğrenmenin önemini kavrar. 2. Peygamberimizi tanımada Siyer ilminin temel kaynaklarını ve kavramlarını tanımanın önemini fark eder. 3. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın coğrafi, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapısını ve dinî özelliklerini tanır. 4. Cahiliye kavramını ve cahiliye zihniyetinin genel özelliklerini açıklar. 5. İslamiyet öncesi Hicaz’ın tarihi, dinî, sosyal ve kültürel hayatını tanır.

Hz. Peygamber’in Risalet Öncesi Hayatı

1354 Görüntüleme 13.01.2023 (10 İçerik)
1. Peygamberimizin soyunu ve aile ortamını tanır. 2. Peygamberimizin çocukluk dönemini açıklar. 3. Peygamberimizin gençlik döneminin genel özelliklerini açıklar. 4. Peygamberimizin aile bireyleri ile ilişkilerini ideal bir model olarak benimser. 5. Peygamberimizin nübüvvet öncesi erdemli davranışlarını kendine örnek alır. 6. Peygamberimizin Hira’daki tefekkür sürecini değerlendirir.

Risaletin Mekke Dönemi

1162 Görüntüleme 13.01.2023 (23 İçerik)
1. Peygamberimizin risaletinden önce dünyanın dinî durumunu açıklar. 2. Peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemini fark eder. 3. Peygamberimizin İslam’a davet sürecini ve davet metodunu açıklar. 4. Peygamberimizin tebliğine karşı tepkileri nedenleriyle birlikte değerlendirir. 5. Habeşistan hicretlerinin sebep ve sonuçlarını açıklar. 6. Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman olmalarının, Müslümanların güçlenmesine katkılarını yorumlar. 7. Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskıları açıklar. 8. Peygamberimizin Taif yolculuğunun sebep ve sonuçlarını yorumlar. 9. İsra ve Miraç olayının, Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini fark eder. 10. Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından önemini kavrar. 11. Yesrib’e hicretin sebeplerini ve önemini kavrar. 12. Peygamberimizin Kuba’daki faaliyetlerini açıklar. 13. Hicretin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçlarını irdeler.

Risaletin Medine Dönemi

641 Görüntüleme 13.01.2023 (24 İçerik)
1. Medine’de İslam toplumunun oluşum sürecini açıklar. 2. Seriyye ve gazveleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 3. Peygamberimizin münafıklarla mücadele metodunu yorumlar. 4. Peygamberimizin diğer din mensuplarıyla ilişkilerinin dayandığı ilkeleri kavrar. 5. Peygamberimizin tebliğinde İslam’a davet mektuplarının yerini açıklar. 6. Veda Haccı’nın önemini ve Veda Hutbesi’ndeki evrensel mesajları yorumlar. 7. Peygamberimizin vefatının Müslümanlar üzerinde bıraktığı tesiri açıklar. 8. Peygamberimizin ahlaki özelliklerini hayatında uygulamaya istekli olur.
Whatsapp İletişim Hattı