11.Sınıf
Tefsir

Sizin için uygun 5 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Kur’an-ı Kerim Tarihi

1711 Görüntüleme 13.01.2023 (14 İçerik)
1. Kur’an-ı Kerim’in isimlerini açıklar. 2. Kur’an’ın gönderiliş amacını kavrar. 3. Kur’an’ın vahyedildiği ortamın özelliklerini yorumlar. 4. Vahyin geliş sürecini açıklar. 5. Vahyin yazılması, korunması ve çoğaltılması ile ilgili süreci açıklar. 6. Fâtiha suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir. 7. Bakara suresi 1-5. ayetleri ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir. 8. Alak suresi 1-5. ayetleri ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir.

Tefsir İlmi ve Kavramları

1771 Görüntüleme 13.01.2023 (6 İçerik)
1. Tefsir ilminin tanımını ve amacını açıklar. 2. Tefsirle ilgili temel kavramları açıklar. 3. Tefsir, tevil, meal ve tercüme kavramları arasında ilişki kurar. 4. Tefsirle ilgili terim ve ilimlerin Kur’an’ı yorumlamada önemini fark eder. 5. Fil suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir. 6. Kureyş suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir. 7. Hucurât suresi 10-12. ayetleri ile ilgili tefsirleri değerlendirir.

Tefsir Tarihi

2558 Görüntüleme 23.02.2023 (40 İçerik)
1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kur’an tefsirine örnekler verir. 2. Sahabe ve Tâbiîn Dönemi tefsir çalışmalarının özelliklerini açıklar. 3. Tedvin Dönemi ve sonrasında Tefsir ilmi ile ilgili yapılan çalışmaları özelliklerine göre sınıflandırır. 4. Kur’an’ın anlaşılmasında Türkçe tefsir çalışmalarının yerini fark eder. 5. Mâûn suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir 6. Kevser suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir 7. Bakara suresi 285-286. ayetleri ile ilgili tefsirleri değerlendirir.

Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama

1783 Görüntüleme 13.01.2023 (9 İçerik)
1. Kur’an’ı anlama ve yorumlamanın önemini kavrar. 2. Kur’an’ı anlama ve yorumlamada temel ilke ve yöntemleri açıklar. 3. Ayetlerin nüzul sebeplerini ve hadisleri bilmenin Kur’an’ı anlamadaki yerini açıklar. 4. Kur’an’ı anlama ve yorumlamada sahabe ve tâbiînin rolünü fark eder. 5. Nasr suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir. 6. Tebbet suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir. 7. Haşr suresi 21-24. ayetleri ile ilgili tefsirleri değerlendirir.

Örnek Metinlerle Kur’an Tefsiri

1557 Görüntüleme 13.01.2023 (11 İçerik)
1. Kur’an’ın ana konularını ayetlerle açıklar. 2. Arapça tefsir metinlerini okur ve yorumlar. 3. Felak ve Nâs sureleri ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir.
Whatsapp İletişim Hattı