9.Sınıf
Temel Dini Bilgiler

Sizin için uygun 5 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İnanç Dünyamız

2314 Görüntüleme 12.01.2023 (13 İçerik)
1. İnsanın yaratılış amacını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2. Din kavramını tanımlar. 3. İman ile ilgili kavramları açıklar. 4. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti açıklar. 5. İslam’ın temel iman esaslarını açıklar. 6. İman esaslarını ayet ve hadislerle temellendirir. 7. İman esaslarını bütüncül bir şekilde kavrar.

İbadet Hayatımız

2188 Görüntüleme 12.01.2023 (27 İçerik)
1. İbadet kavramını açıklar. 2. İbadetin kabul edilme şartlarını açıklar. 3. İnançla ibadet arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4. İbadette temizliğin yerini ve önemini ayet ve hadislerle örneklendirir. 5. Abdest, boy abdesti ve teyemmümün alınışını açıklar. 6. Namazın çeşitlerini, farz, vacip ve sünnetlerini açıklar. 7. Çeşitlerine göre namazın kılınışına örnekler verir. 8. Ramazan ayı ve orucun dindeki yerini ayet ve hadislerle örneklendirir. 9. Ramazan ve oruçla ilgili kavramları açıklar. 10. Zekât ve sadaka ile ilgili hükümleri açıklar. 11. Haccın yapılışını ana hatlarıyla açıklar. 12. Hac ve umre arasındaki farkı ayırt eder. 13. Hac ile ilgili kavramları açıklar. 14. Kurban ibadetinin dindeki yerini açıklar. 15. Salih amelin kapsamını söyler. 16. Dua ile tevbenin kişi hayatındaki ve dindeki önemini fark eder. 17. İbadetleri yapmaya istekli olur.

Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı

2190 Görüntüleme 16.02.2023 (47 İçerik)
1. İslam ahlakının gayesini ve konusunu ayet ve hadislerle açıklar. 2. İslam ahlakının kaynaklarını açıklar. 3. Ahlak ile terbiye ilişkisini yorumlar. 4. İman, ibadet ve ahlak arasındaki ilişkiyi yorumlar. 5. Allah’a karşı vazifelerini yerine getirmeye özen gösterir. 6. Peygamberimize karşı vazifelerini yerine getirmeye istekli olur. 7. Kur’an-ı Kerim ile ilgili vazifelerini yapmaya önem verir. 8. İnsanlara karşı vazifelerini kavrar.

Ahlaki Davranışlar

1909 Görüntüleme 04.04.2023 (34 İçerik)
1. Güzel ahlaki davranışları ayet ve hadislerle temellendirir. 2. Güzel ahlaki davranışlara uymaya istekli olur. 3. Olumsuz davranışları ayet ve hadislerle temellendirir. 4. Olumsuz davranışlardan uzak durmaya özen gösterir. 5. Davranışlarında ölçülü ve tutarlı olmaya özen gösterir. 6. Zararlı alışkanlıkların beden ve ruh sağlığı açısından olumsuz etkilerini fark eder.

Adab-ı Muaşeret

1972 Görüntüleme 06.06.2023 (52 İçerik)
1. Selamlaşmada dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. 2. Konuşurken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. 3. İlim öğrenmede ve öğretmede gerekli ahlaki ölçüleri fark eder. 4. Yeme ve içmede ölçülü olmaya özen gösterir. 5. Giyim ve kuşamda ölçülü olmaya ve gösterişten uzak durmaya özen gösterir. 6. Yolculuk adabıyla ilgili ilkeleri kavrar. 7. Ziyaret adabını ayet ve hadislerle açıklar. 8. Alışverişte helal-haram ölçüsünü kavrar. 9. İletişim araçlarını doğru ve yerinde kullanır.
Whatsapp İletişim Hattı