6.Sınıf
Temel Dini Bilgiler ( İslam I )

Sizin için uygun 25 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İslam’ın Göstergesi: Nezaket

1561 Görüntüleme 15.10.2022 (17 İçerik)
TDB 1.4.1. Nezaketin kişinin Müslümanlığının önemli tezahürü olduğunu fark eder. - Nezaket kavramı edep kavramıyla ilişkilendirilerek ele alınır ve nezaketin bir Müslümanın ahlaki olgunluğunu yansıtan önemli göstergelerden biri olduğuna vurgu yapılır.

İman ve İslam

3616 Görüntüleme 21.09.2022 (15 İçerik)
TDB 1.1.1. İman ve İslam kavramlarını açıklar. - İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiye değinilir, kavramların mahiyetiyle ilgili tartışmalara girilmez.

İmanın Göstergesi: İbadet

2962 Görüntüleme 12.10.2022 (16 İçerik)
TDB 1.2.1. İbadet kavramını ve ibadetin yapılma gayesini açıklar. - İman ve ibadet arasındaki ilişkiye yer verilir; ibadetin imandan bir cüz olup olmadığı gibi tartışmalara girilmez.

Müminlerin Özü ve Sözü Doğrudur

1945 Görüntüleme 13.10.2022 (14 İçerik)
TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur. - Asr-ı saadetten ve tarihimizden örnek olaylara yer verilir, öğrencilerin konuyu kavramasına yönelik düzeye uygun etinlikler tasarlanır.

Kur’an-ı Kerim’den Nezaket Örnekleri

586 Görüntüleme 15.10.2022 (8 İçerik)
TDB 1.4.2. Kur’an-ı Kerim’den nezaket örneklerini sıralar. - Bakara suresi 83. ayet, Âl-i İmrân suresi 159. ayet, Tâhâ suresi 43-44. ayetler, Hucurât suresi 11-12. ayetler, Hümeze suresi 1-2. ayetler gibi nezaket örnekliği teşkil eden ayeti kerimelerden örnekler verilir.

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

1504 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
TDB 1.1.2. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ile anlamlarını söyler. - Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet kavramları arasındaki mahiyet farkına değinilir, kavramların anlamları üzerinde durulur, kavramlarla ilgili hat, tezhip gibi görsellerden yararlanılır.

İbadetin Kabul Şartları

1598 Görüntüleme 12.10.2022 (7 İçerik)
TDB 1.2.2. İbadetin kabul şartlarını sayar. - Niyet, ihlas ve sünnete uygunluk konularına yer verilir. - İbadetin şeklinin, sayısının, zamanının Şari’ tarafından belirlendiğine vurgu yapılacaktır.

Müminler Namazlarına Özen Gösterirler

948 Görüntüleme 13.10.2022 (4 İçerik)
TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder. - Huşu kavramına öğrenci düzeyi dikkate alınarak yer verilir.

Peygamberimizden (s.a.v.) Nezaket Örnekleri

551 Görüntüleme 15.10.2022 (5 İçerik)
TDB 1.4.3. Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetinden nezaketle ilgili örnekler verir. - Peygamberimizin sünnetinden nezaketle ilgili örneklerin yanı sıra Hz. Âişe (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Enes b. Malik (r.a.) ve Hind Ebi Hale (r.a.) gibi sahabilerin şahitliğiyle Peygamberimizin nezaketinin anlatıldığı rivayetlerin verilmesine özen gösterilir.

İmanın İnsana Kazandırdıkları

1376 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
TDB 1.1.3. İmanın insana kazandırdığı özellikleri fark eder.

İbadet ve Salih Amel

1310 Görüntüleme 12.10.2022 (6 İçerik)
TDB 1.2.3. İbadetlerle salih amelleri ilişkilendirir. - İbadet ve salih amel arasındaki ilişki ele alınır; vakitleri belirlenmiş ibadetler ile belirli bir vakte bağlı olmayan ibadetlere değinilir. - Kur’an-ı Kerim okumak, anne ve babaya itaat, sıla-i rahim, Allah’ı zikir, helal kazanç gibi salih amellere örnekler verilir. TDB 1.2.4. İbadetin insana kazandırdığı ahlaki olgunluğu değerlendirir.

Müminler İyiliği Emreder, Kötülüğü Engellerler

1115 Görüntüleme 14.10.2022 (6 İçerik)
TDB 1.3.3. Müminlerin iyiliği emretmek, kötülüğü engellemekle ilgili sorumluluklarını değerlendirir. - İyiliği emretme ve kötülüğü engellemenin bireysel ve toplumsal yönü ile kamu otoritesini ilgilendiren alanları seviyeye uygun örneklerle ele alınır.

Geleneğimizden Nezaket Örnekleri

568 Görüntüleme 15.10.2022 (5 İçerik)
TDB 1.4.4. Geleneğimizde yer alan nezaket örneklerini tanır. - Geleneğimizde öne çıkan nezaket kuralları ele alınır. Bu bağlamda İslam büyükleri, tarihî şahsiyetler, âlim ve edipler gibi geleneğimizin oluşmasında önemli rolü olan kişilerin nezaketle ilgili söz ve davranışlarından örnekler verilmesine özen gösterilir. TDB 1.4.5. Nezaket ölçülerine riayet etmeye istekli olur.

İman Bakımından İnsanlar

1528 Görüntüleme 21.09.2022 (11 İçerik)
TDB 1.1.4. İman bakımından insanların sınıflandırılmasına örnekler verir. - Mümin, kâfir ve münafık konuları ele alınır. Ayrıca müşrik ve ehl-i kitap kavramlarına öğrenci düzeyi dikkate alınarak yer verilir.

İbadetlerin İnsana Kazandırdıkları

969 Görüntüleme 12.10.2022 (3 İçerik)
TDB 1.2.4. İbadetin insana kazandırdığı ahlaki olgunluğu değerlendirir.

Müminler Yoksulun Hakkını Gözetirler

562 Görüntüleme 14.10.2022 (5 İçerik)
TDB 1.3.4. Yoksulun hakkını gözetmenin önemli bir dinî görev olduğunu savunur. - Yoksulun hakkını gözetme konusunda tarihî ve güncel olaylardan örnekler verilir.

Esma-i Hüsna’yı Tanıyorum

603 Görüntüleme 15.10.2022 (4 İçerik)
TDB 1.4.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Halîm, el-Latîf, er- Refîk isimlerini tanır. - Esmâ-i Hüsnâ konuları ele alınırken öğrencilerin bu isimler aracılığıyla Allah’ı (c.c.) daha iyi tanımalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler tasarlanır. Ayrıca isimlerle ilgili hat, tezhip gibi geleneksel sanatlardan örneklere yer verilir.

Esma-i Hüsna’yı Tanıyorum

857 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
TDB 1.1.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan Allah (c.c.), el-Vâhid, el-Ehad, el-Mü’min isimlerini tanır. - Esmâ-i Hüsnâ konuları ele alınırken öğrencilerin bu isimler aracılığıyla Allah’ı (c.c.) daha iyi tanımalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler tasarlanır. Ayrıca isimlerle ilgili hat, tezhip gibi geleneksel sanatlardan örneklere yer verilir.

Esma-i Hüsna’yı Tanıyorum

812 Görüntüleme 12.10.2022 (4 İçerik)
TDB 1.2.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan es- Samed, er-Rakîb, el-Vedûd isimlerini tanır. - Esmâ-i Hüsnâ konuları ele alınırken öğrencilerin bu isimler aracılığıyla Allah’ı (c.c.) daha iyi tanımalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler tasarlanır. Ayrıca isimlerle ilgili hat, tezhip gibi geleneksel sanatlardan örneklere yer verilir.

Müminler İsraftan ve Cimrilikten Sakınırlar

569 Görüntüleme 14.10.2022 (5 İçerik)
TDB 1.3.5. İsraf ve cimriliğin önemli birer ahlaki zafiyet olduğunu fark eder.
Whatsapp İletişim Hattı