9.Sınıf
Temel Dini Bilgiler ( İslam I ) - Lise

Sizin için uygun 15 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Ünite Değerlendirme

17 Görüntüleme 01.02.2023 (12 İçerik)

İslam Hukukunun Kaynakları

24 Görüntüleme 01.02.2023 (10 İçerik)

İslam Hukukunun Temel İlkeleri

107 Görüntüleme 01.02.2023 (6 İçerik)

İslam Hukuku ve Mahiyeti

38 Görüntüleme 31.01.2023 (7 İçerik)

Ünite Değerlendirme

559 Görüntüleme 11.12.2022 (12 İçerik)

Ekonomik Hayatı Olumusuz Etkileyen Uygulamalar

508 Görüntüleme 11.12.2022 (3 İçerik)

İşçi ve İşveren Hakkı - İslam’ın Mülkiyet Anlayışı

282 Görüntüleme 11.12.2022 (3 İçerik)

Karz-ı Hasen - Kul Hakkı

394 Görüntüleme 11.12.2022 (3 İçerik)

İnfak Kültürü

334 Görüntüleme 11.12.2022 (3 İçerik)

Helal Kazancın Önemi

317 Görüntüleme 11.12.2022 (3 İçerik)

İslam Ekonomisinin Ahlaki Temelleri

610 Görüntüleme 11.12.2022 (5 İçerik)

İslam ve Sosyal Hayat

2836 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. İslam’ın aileye verdiği önemi kavrar. 2. Boşanmanın bireysel ve toplumsal etkilerini analiz eder. 3. İslam’ın sosyal hayatla ilgili bazı temel ilkelerini ayet ve hadislerle açıklar. 4. Dinî ve ahlaki değerlerin sosyal hayattaki önemini kavrar. 5. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen unsurları fark eder.

İslam ve Ekonomik Hayat

1408 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. İslam ekonomisinin temelindeki bazı ahlaki ilkeleri açıklar. 2. Helal kazancın önemini ayet ve hadislerle açıklar. 3. İslam tarihinden infak kültürüyle ilgili örnekler verir. 4. Karz-ı haseni ayet ve hadislerle açıklar. 5. Kul hakkına riayet etmeye özen gösterir. 6. İslam’ın işçi ve işveren hakkına verdiği önemi kavrar. 7. İslam’ın mülkiyet anlayışını yorumlar. 8. Ekonomik hayatı tehdit eden olumsuzlukları İslam’ın bakış açısına göre değerlendirir.

İslam ve Hukuk Konuları

676 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. İslam hukukunu ve mahiyetini açıklar. 2. İslam hukukunun temel ilkelerine ayet ve hadislerden örnekler verir. 3. İslam hukukunun kaynaklarını açıklar. 4. Hukuk ile ahlak arasındaki ilişkiyi analiz eder

Ana Hatlarıyla İslam Ahlak

689 Görüntüleme 21.09.2022 (4 İçerik)
1. İslam ahlakının gayesini ve konusunu ayet ve hadislerle açıklar. 2. İslam ahlakının kaynaklarını açıklar. 3. Ahlak ile terbiye ilişkisini yorumlar. 4. İman, ibadet ve ahlak arasındaki ilişkiyi analiz eder. 5. Allah’a karşı vazifelerini yerine getirmeye özen gösterir. 6. Peygamberimize karşı vazifelerini yerine getirmeye istekli olur. 7. Kur’an-ı Kerim ile ilgili vazifelerini yapmaya önem verir. 8. İnsanlara karşı vazifelerini kavrar.
Whatsapp İletişim Hattı