9.Sınıf
Temel Dini Bilgiler ( İslam I ) - Lise

Sizin için uygun 22 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Ünite Değerlendirme

229 Görüntüleme 23.05.2023 (10 İçerik)

İnsanlara Karşı Vazifelerimiz

274 Görüntüleme 23.05.2023 (4 İçerik)

Kur’an-ı Kerim’e Karşı Vazifelerimiz

211 Görüntüleme 22.05.2023 (3 İçerik)

Peygamberimize (s.a.v) Karşı Vazifelerimiz

172 Görüntüleme 18.05.2023 (5 İçerik)

Allah’a (c.c) Karşı Vazifelerimiz

192 Görüntüleme 18.05.2023 (6 İçerik)

Ahlak ile Terbiye İlişkisi

204 Görüntüleme 18.05.2023 (4 İçerik)

İslam Ahlakının Gayesi ve Konusu

405 Görüntüleme 18.05.2023 (5 İçerik)

Ünite Değerlendirme

876 Görüntüleme 01.02.2023 (12 İçerik)

İslam Hukukunun Kaynakları

981 Görüntüleme 01.02.2023 (10 İçerik)

İslam Hukukunun Temel İlkeleri

1182 Görüntüleme 01.02.2023 (6 İçerik)

İslam Hukuku ve Mahiyeti

745 Görüntüleme 31.01.2023 (7 İçerik)

Ünite Değerlendirme

975 Görüntüleme 11.12.2022 (12 İçerik)

Ekonomik Hayatı Olumusuz Etkileyen Uygulamalar

920 Görüntüleme 11.12.2022 (3 İçerik)

İşçi ve İşveren Hakkı - İslam’ın Mülkiyet Anlayışı

558 Görüntüleme 11.12.2022 (3 İçerik)

Karz-ı Hasen - Kul Hakkı

756 Görüntüleme 11.12.2022 (3 İçerik)

İnfak Kültürü

642 Görüntüleme 11.12.2022 (3 İçerik)

Helal Kazancın Önemi

545 Görüntüleme 11.12.2022 (3 İçerik)

İslam Ekonomisinin Ahlaki Temelleri

1153 Görüntüleme 11.12.2022 (5 İçerik)

İslam ve Sosyal Hayat

3879 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. İslam’ın aileye verdiği önemi kavrar. 2. Boşanmanın bireysel ve toplumsal etkilerini analiz eder. 3. İslam’ın sosyal hayatla ilgili bazı temel ilkelerini ayet ve hadislerle açıklar. 4. Dinî ve ahlaki değerlerin sosyal hayattaki önemini kavrar. 5. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen unsurları fark eder.

İslam ve Ekonomik Hayat

2071 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. İslam ekonomisinin temelindeki bazı ahlaki ilkeleri açıklar. 2. Helal kazancın önemini ayet ve hadislerle açıklar. 3. İslam tarihinden infak kültürüyle ilgili örnekler verir. 4. Karz-ı haseni ayet ve hadislerle açıklar. 5. Kul hakkına riayet etmeye özen gösterir. 6. İslam’ın işçi ve işveren hakkına verdiği önemi kavrar. 7. İslam’ın mülkiyet anlayışını yorumlar. 8. Ekonomik hayatı tehdit eden olumsuzlukları İslam’ın bakış açısına göre değerlendirir.
Whatsapp İletişim Hattı