7.Sınıf
Temel Dini Bilgiler ( İslam II )

Sizin için uygun 23 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İslam Ahlakının Özü: Edep ve Haya

798 Görüntüleme 16.10.2022 (12 İçerik)

Namazla İlgili Hükümler

880 Görüntüleme 16.10.2022 (20 İçerik)
TDB 2.3.1. Namazla ilgili hükümleri açıklar. - Namazın farzları, vacipleri ve sünnetleri ile namazı bozan durumlara öğrenci seviyesine uygun olarak yer verilir.

Temizlik İmanın Yarısıdır

1505 Görüntüleme 15.10.2022 (9 İçerik)
TDB 2.2.1. İslam’ın temizliğe verdiği önemi ayet ve hadislerle açıklar.

Allah’a (c.c.) Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız

2329 Görüntüleme 21.09.2022 (18 İçerik)
TDB 2.1.1. Allah’a (c.c.) karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösterir.

Dostluk ve Arkadaşlık

383 Görüntüleme 16.10.2022 (5 İçerik)
TDB 2.4.2. Dostluk ve arkadaşlığın önemiyle ilgili tarihî ve güncel olaylardan örnekler verir.

Sehiv ve Tilavet Secdesi

518 Görüntüleme 16.10.2022 (7 İçerik)
TDB 2.3.2. Sehiv ve tilavet secdesiyle ilgili hükümleri söyler.

Temizlik Çeşitleri

1297 Görüntüleme 16.10.2022 (7 İçerik)
TDB 2.2.2. Temizlik çeşitlerini sıralar. - Maddi temizlik (necasetten taharet), - Hükmi temizlik (hadesten taharet), - Manevi temizlik (kalbin kötülüklerden arındırılması) konuları öğrenci düzeyine göre ele alınır.

Peygamberimize Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız

1068 Görüntüleme 21.09.2022 (7 İçerik)
TDB 2.1.2. Peygamberimize (s.a.v.) karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmede istekli olur.

Nimetlerin Kadrini Bilmek: Şükür

448 Görüntüleme 16.10.2022 (6 İçerik)
TDB 2.4.3. Allah’ın nimetlerine şükretmenin önemli bir ahlaki görev olduğunun farkına varır.

Namazda Okunan Dua ve Tesbihler

519 Görüntüleme 16.10.2022 (5 İçerik)
TDB 2.3.3. Namazda okunan dua ve tesbihleri doğru olarak telaffuz eder. - Dua ve tesbihler anlamlarıyla birlikte ele alınır. Ayrıca bunların tek başına ve cemaatle kılınan namazlardaki uygulamalarına örnekler verilir.

İbadete Hazırlanıyorum

742 Görüntüleme 16.10.2022 (7 İçerik)
TDB 2.2.3. Gusül, abdest, teyemmüm ile ilgili hükümleri açıklar. - Temizliğin ibadetin ön şartı olduğuna vurgu yapılır. - Gusül, abdest ve teyemmümün alınışı, seviyeye uygun etkinliklerle ele alınır. Ayrıca mest üzerine meshetme konusuna kısaca değinilir.

Kur’an-ı Kerim’e Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız

884 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
TDB 2.1.3. Kur’an-ı Kerim’e karşı ahlaki sorumluluklarını davranışlarına yansıtır.

Kul Hakkını Gözetmek

392 Görüntüleme 16.10.2022 (5 İçerik)
TDB 2.4.4. Kul hakkına riayet etmeye istekli olur.

Allah’ın Evleri: Mescitler

495 Görüntüleme 16.10.2022 (14 İçerik)
TDB 2.3.4. Mescitlerin özellik ve fonksiyonlarını yorumlar. - İslam’da mescitlerin (cami) fonksiyonlarına, cemaatle namazın önemine yer verilir. Mescitlerin iç yapıları ve mimari özellikleri görsellerle ele alınır. - Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksâ’nın Müslümanlar açısından önemi üzerinde durulur. Anadolu’da yer alan “Ulu Cami”, “Selatin cami” türü mescitlerden bahsedilir. - İslam dünyasındaki önemli mescitler (cami), öne çıkan yönleri, bulunduğu bölgeye göre şekil alan mimari özellikleri ve iç yapılarındaki farklılıklarıyla birlikte ele alınır.

Esma-i Hüsna’yı Tanıyorum

572 Görüntüleme 16.10.2022 (5 İçerik)
TDB 2.2.4. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Kerim, el-Kuddûs, et-Tevvâb isimlerini tanır. - Esmâ-i Hüsnâ konuları ele alınırken öğrencilerin bu isimler aracılığıyla Allah’ı (c.c.) daha iyi tanımalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler tasarlanır. Ayrıca isimlerle ilgili hat, tezhip gibi geleneksel sanatlardan örneklere yer verilir.

Topluma Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız

1100 Görüntüleme 21.09.2022 (12 İçerik)
TDB 2.1.4. Topluma karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye duyarlı olur.

Ünite Değerlendirme

553 Görüntüleme 11.11.2022 (11 İçerik)

Esma-i Hüsna’yı Tanıyorum

492 Görüntüleme 16.10.2022 (5 İçerik)
TDB 2.4.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Afüv, eş-Şekûr, er-Raûf isimlerini tanır. - Esmâ-i Hüsnâ konuları ele alınırken öğrencilerin bu isimler aracılığıyla Allah’ı (c.c.) daha iyi tanımalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler tasarlanır. Ayrıca isimlerle ilgili hat, tezhip gibi geleneksel sanatlardan örneklere yer verilir.

Esma-i Hüsna’yı Tanıyorum

485 Görüntüleme 16.10.2022 (5 İçerik)
TDB 2.3.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan er-Rab, el-Mucîb, el-Ğafûr, el-Câmi’ isimlerini tanır. - Esmâ-i Hüsnâ konuları ele alınırken öğrencilerin bu isimler aracılığıyla Allah’ı (c.c.) daha iyi tanımalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler tasarlanır. Ayrıca isimlerle ilgili hat, tezhip gibi geleneksel sanatlardan örneklere yer verilir.

Esma-i Hüsna’yı Tanıyorum

664 Görüntüleme 21.09.2022 (5 İçerik)
TDB 2.1.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan el- Azîz, er-Rahman, es-Selam isimlerini tanır. -Esmâ-i Hüsnâ konuları ele alınırken öğrencilerin bu isimler aracılığıyla Allah’ı (c.c.) daha iyi tanımalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler tasarlanır. Ayrıca isimlerle ilgili hat, tezhip gibi geleneksel sanatlardan örneklere yer verilir.
Whatsapp İletişim Hattı