Peygamberlerin Özellikleri Nelerdir?

Kayıt Tarihi : 12 .12.2021
(0) Yorum
(349) Görüntüleme
(0) Teşekkür
Editör : İzzet EKER

Peygamberlerin Özellikleri Nelerdir?

Peygamberler, Allah’ın (c.c.) insanlar için seçtiği kulları ve elçileridir. Peygamberler, insanlar için en güzel örnektir. Her türlü kötü davranıştan da uzak dururlar. Allah (c.c.) peygamberlerin insanlar tarafından örnek alınmasını ister. Peygamberlerin diğer insanlara göre mutlaka sahip olması gereken özellikleri vardır. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

1- Doğru Olmak (Sıdk): Peygamberler doğru sözlü insanlardır. Eğer bir insan doğru sözlü olmaz ise diğer insanlar onun getirdiği haberlere inanmazlar. Bu sebeple peygamberler asla yalan söylememişlerdir.

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” (Hud, 112. ayet)

2- Güvenilir Olmak (Emanet):  Peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisi olan emanet, güvenilir olmak demektir. Peygamberler her zaman ve her yerde güvenilir olup kutsal görevlerini yerine getirirken emanete uygun davranmışlardır. Hem insanların emanetlerini hem de Allah’ın (c.c.) emaneti olan mesajları hakkıyla korumuşlar ve insanlara ulaştırmışlardır.

Peygamberlere inanmayanlar dahi onların güvenilir insan olduklarını kabul etmişlerdir. Bir ayette Allah (c.c.), peygamberlerin güvenilirliği ile ilgili şöyle buyurmaktadır:

“Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese (asla haksızlığa uğratılmaksızın) kazandığı tastamam verilir.”

3- Akıllı ve Zeki Olmak (Fetanet): Peygamberlik görevi, Yüce Allah tarafından verilmiş zor ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek olan peygamberlerin insanları ikna etmeleri için akıllı ve zeki olmaları gerekir.

Akıllı ve zeki olan peygamberler, Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajları anlamış ve insanlara en güzel şekilde anlatmışlardır. Peygamberler, kendilerine sorulan sorulara zekice cevap vermişler ve getirdikleri çözümler ile insanların doğru yolu bulmalarına yardımcı olmuşlardır.

“Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, ‘Benim Rabbim diriltir, öldürür.’ demiş; o da, ‘Ben de diriltir, öldürürüm.’ demişti. (Bunun üzerine) İbrahim, ‘Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir!’ deyince, kâfir şaşırıp kaldı…” (Bakara suresi, 258. ayet.)

4- Günah İşlemekten Korunmuş Olmak (İsmet): Günahsızlık, temizlik, korunmuşluk anlamlarına gelen ismet; Yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir.

Peygamberlerin küçük hataları dahi Yüce Allah’ın uyarmasıyla hemen düzeltilmiştir. Peygamberler de bizim gibi bir insandır. İnsanlara örnek olama sorumluluğunu taşıyan peygamberler bu konuda çok büyük dikkatli davranmışlar, hatalardan ve günahlardan korunabilmek için Allah’tan (c.c.) daima yardım istemişlerdir.

5- Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek (Tebliğ): Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri de tebliğdir. Tebliğ; ulaştırma, duyurma anlamlarına gelir. Terim olarak ise peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır. Yüce Allah, peygamberlerin asıl görevinin tebliğ olduğunu Kur’an-ı Kerim’de bizlere şöyle bildirmektedir:

“Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah, sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.” (Maide, 99. ayet)

Yorumlarınız (0)

  • Henüz yorum yapılmamış.

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşın

Whatsapp İletişim Hattı